Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

  • Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia do Częstochowy
240px-Bp.Regmunt

Podziękowania dla bpa Stefana Regmunta za 10 lat przewodniczenia Zespołowi KEP ds. Służby Zdrowia

Krajowe Duszpasterstwo Służby zdrowia wyraża serdeczną wdzięczność Jego Ekscelencji Biskupowi Stefanowi Regmuntowi za dziesięć lat przewodniczenia Zespołowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia.

Warszawa, 06.02.2017. Przewodnicz¹cy Zespo³u KEP ds. s³u¿by zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt (P) podczas prezentacji orêdzia papie¿a Franciszka na XXV Œwiatowy Dzieñ Chorego, 6 bm. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bart³omiej Zborowski

Warszawa, 06.02.2017. Przewodniczący Zespołu KEP ds. służby zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt podczas prezentacji orędzia papieża Franciszka na XXV Œwiatowy Dzień Chorego, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bartłomiej Zborowski

Ksiądz Biskup służył środowiskom medycznym przez dwie pięcioletnie kadencje. Dziękujemy za wniesienie nowej jakości w prace Zespołu a także za twórczą obecność we wszystkich wydarzeniach ogólnopolskich związanych ze Służbą Zdrowia i duszpasterską opieką nad chorymi.

Liczymy na dalsze wsparcie naszych działań  ze strony Waszej Ekscelencji, na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. Ogarniamy życzliwą pamięcią i pozostajemy z darem modlitwy.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

kamiński

bp. Romuald Kamiński od 13 X 2017 r. przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Konferencja Episkopatu Polski podczas 377 Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Lublinie,  13 października 2017 roku powierzyła bp. Romualdowi Kamińskiemu funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Gratulujemy Księdzu Biskupowi i życzymy obfitych łask Ducha Świętego w podejmowaniu nowych zadań.
Biskup_Romuald_Kamiński

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia z nadzieją i radością przyjmuje tę nominację. Ufamy, że znana  serdeczność i otwartość Waszej Ekscelencji pomogą w integracji środowiska medycznego oraz wszystkich, którzy służą chorym.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

IMG_1750

Rekolekcje dla kapelanów w 2017 r.

Czytaj więcej…

Galeria Pielgrzymki do Lourdes 17-24 IX 2017 r.

Galeria z Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Lourdes Starszych, chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów z okazji 25-lecia Światowego Dnia Chorego: 17-24 IX 2017 r.

406490_CZESTOCHOWA030508HP02_51

Życzenia z okazji święta patronalnego Służby Zdrowia

życzenia 2017

życzenia 2017

upjp2_2017_baner_594x264

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (2017/18)

Trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (2017/18).

Czytaj więcej…

Chorzy i bp

Instrukcja KEP o posługiwaniu chorym i umierającym

„Posługiwanie chorym i umierającym w ramach duszpasterstwa parafialnego oraz posługa kapelanów w szpitalach, obejmuje odwiedzanie i wspieranie ich modlitwą, zanoszenie Komunii św., udzielanie sakramentu pokuty i pojednania, sakramentu namaszczenia chorych i Wiatyku”.

Czytaj więcej…

Transmisja Prezentacji Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia 8.09.2017 r. KEP Warszawa

Prezentacja Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia – wersja AUDIO format mp3

Odszedł do Domu Ojca – ks. prof. Stanisław Warzeszak – 2010-2016 Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

Ks. Stanisław Warzeszak

Śp. ks. prof. Stanisław Warzeszak

Czytaj więcej…

Page 1 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén